Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 10.02.2021.

Specijalist

100,00 EUR

Specijalizant

50,00 EUR

Osoba u pratnji

50,00 EUR

Predstavnik farmaceutske tvrtke

50,00 EUR

 

Kotizacija

Do 10.02.2021.

Od 11.02.2021. i na dan održavanja

Od 26.04.2021. i na dan održavanja

Specijalist

100,00 EUR

150,00 EUR

Specijalizant

50,00 EUR

75,00 EUR

Osoba u pratnji

50,00 EUR

50,00 EUR

Predstavnik farmaceutske tvrtke

50,00 EUR

50,00 EUR

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

 

Informativni izračun cijena kotizacija u drugim valutama

Specijalisti:                                             205,00 BAM / 750,00 HRK    306,00 BAM / 1.125,00 HRK
Specijalizanti:                                         102,00 BAM / 375,00 HRK    153,00 BAM /    565,00 HRK
Osobe u pratnji:                                      102,00 BAM / 375,00 HRK    102,00 BAM /    375,00 HRK
Predstavnici farmaceutskih tvrtki:        102,00 BAM / 375,00 HRK    102,00 BAM /    375,00 HRK

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

Hotel Holiday

65,00 EUR

96,00 EUR (48,00 EUR po osobi)

SLOBODNO

Cijene su izražene po sobi i danu. Doručak, boravišna pristojba i PDV uračunati su u cijene.

Informativni izračun cijena smještaja u drugim valutama

Jednokrevetna soba:     125,00 BAM / 500,00 HRK  
Dvokrevetna soba:       185,00 BAM / 740,00 HRK  

 

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 25.08.2020.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ